Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY

Opóźnienie rozwoju mowy może dotyczyć wszystkich jej aspektów, a może również być ograniczone tylko do niektórych z nich. Zazwyczaj opóźnienie mowy obserwujemy już od pierwszych etapów jej rozwoju. Opóźnienie rozwoju mowy może się przejawiać:

– w późniejszym pojawianiu się gaworzenia:

– w późniejszym pojawianiu się pierwszych słów:

– w ubóstwie słownika dziecka (zarówno w małej liczbie rozumianych, jak i czynnie używanych słów oraz w braku pewnych części mowy w słowniku dziecka):

– w późniejszym pojawianiu się TY mowie dziecka zdań prostych oraz złożonych:

– w dłuższym utrzymywaniu się w wypowiedziach dziecka nieprawidłowych struktur gramatycznych:

– w dłużej utrzymującym się wadliwym wymawianiu różnych dźwięków mowy (dziecko wymawia poszczególne dźwięki w sposób charakterystyczny dla wcześniejszego okresu rozwojowego) .

W pewnych przypadkach obserwujemy równomierne opóźnienie rozwoju mowy we wszystkich jej etapach oraz aspektach, w innych natomiast niektóre z elementów opóźnienia rozwojowego wysuwają się na czoło, dając charakterystyczne zespoły objawowe. Na przykład, dziecko może. budować stosunkowo poprawnie zdania pod względem gramatycznym, ale wykazuje przy tym ubóstwo słownika, albo też na odwrót, przy dużym bogactwie rozumianych i używanych słów posługuje się nimi w sposób niezgodny z prawidłami gramatycznymi (tzw. agramatyzm) bądź fonetycznymi (bełkotanie).

Ze względu na relacje istniejące między okresem pojawienia się pierwszych słów i zdań w mowie dziecka a sposobem wymawiania poszczególnych dźwięków mowy wyodrębnia się zazwyczaj trzy grupy dzieci, które wykazują nieprawidłowy rozwój mowy:

I grupa – dzieci, które zaczęły mówić z opóźnieniem, ale wymowa ich była od razu prawidłowa:

II grupa – dzieci, które zaczęły mówić we właściwym czasie, ale wymowa ich była zbyt długo nieprawidłowa:

III grupa – dzieci, które zaczęły mówić z opóźnieniem i długo wymawiały różne dźwięki nieprawidłowo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.