Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Opis szkoły Montessori w Virginia Island

Drugi przykład pochodzi z opisu szkoły Montessori w Virginia Island. „Odwiedzającego zwykle uderza przede wszystkim atmosfera skupienia. Pokój jest przyjemny, panuje w nim porządek. Meble dobrane są do wzrostu dzieci – osobne stoły i krzesełka oraz nisko zawieszone półki ze starannie poukładanymi najrozmaitszymi przedmiotami. Barwy cieszą oko. Słychać szmer spokojnej rozmowy dzieci pracujących wspólnie w małych grupach: czasem słychać jak któreś z dzieci odchodzi od swego stołu, aby otrzymać lub zwrócić cześć jakiegoś przyrządu. szym aspektem tego rodzaju materiałów dydaktycznych jest to, iż zapewniają one samokorekcyjne sprzężenie zwrotne. „Dziecko, które wykonuje zadanie nieprawidłowo, natrafi na niewypełnione miejsca łub skonstatuje, że ma nadmiar elementów. Gdy dziecko pracuje nad jakimś problemem, nauczyciel nie sterczy nad nim, nie krytykuje go, ale pomaga tylko wtedy, gdy zostanie o to poproszony. Jeśli dziecko nie jest w stanie doprowadzić swego zadania-układanki do końca, może odłożyć je z powrotem na miejsce i znaleźć sobie jakieś inne. Gdy tylko będzie już gotowe, niechybnie powróci do niego i weźmie się znów za rozwiązywanie danego problemu”38.

W metodzie Montessori kwestia kary i wzmocnienia rozstrzygana jest w sposób niejako naturalny. Montessori uważa, że naturalna motywacja dziecka jest jego wrodzoną cechą. Skłonność do należytej uwagi i do właściwego reagowania na środowisko jest więc wstępnie zaprogramowana i może być rozbudowana oraz w pełni rozwinięta w następstwie interakcji z bodźcami środowiskowymi, „które zapewniają znaczne szanse sukcesu”.

WeHłllO MAnłAOPon’ problem. Jeśli interesuje Cię zastosowanie tej metody do nauczania uczniów klas starszych, to powinieneś skoncentrować się raczej na głównych ideach Montessori niż na szczegółowej analizie materiałów przeznaczonych dla przedszkolaków. Jeśli zrozumiesz teorię, na której opiera się Montessori, to bez wątpienia będziesz w stanie sam dobrać własne materiały – bądź to wybierając je spośród wielu dostępnych materiałów samokształceniowych (gotowych programów, zestawów do nauczania), bądź konstruując jakieś materiały własne. W rozdziale 8. podałem kilka wskazówek na ten temat. Właśnie na tym polega siła teorii rozwoju, zawierającej w sobie teorię uczenia się i nauczania dostarcza ona podstawowych treści, na podstawie których w sposób logiczny można wywieść, sprawdzić i zmodyfikować określone techniki, procedury, sekwencje i materiały. Kluczem do wszystkiego jest tu zrozumienie teorii. Każdy, kto stara się stosować idee podstawowe, dalej już będzie potrafił wypracować sobie całą resztę.

Metody recepcyjne. Pod tym tytułem będziemy rozpatrywać dwie metody – kształcenie otwarte oraz uczenie się metodą opanowywania. Jak się okaże dalej, kształcenie otwarte niezbyt przystaje do modelu uczenia się rozumowo-recepcyjnego, o którym była mowa w rozdziale 6. Jest to raczej kompromis – podobnie jak jest nim metoda Montessori – pomiędzy metodami opartymi na odkrywaniu a metodami recepcyjnymi. Według mnie jednak, kształcenie otwarte ma więcej wspólnego z uczeniem się opanowywania niż z metodą nauczania stosowaną w wolnych szkołach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.