Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Obszary świata, w którym żyją ludzie

Poza tym wyrażenia z łącznikami wydają się sztuczne i pedantyczne. (Jak na ironię, Boss w swych ostatnich pracach zaczął rozdzielać łącznikiem Da-sein, przypuszczalnie chcąc podkreślić iż Da oznacza „tu oto” – ,.obecność” – a nie po prostu „tu”).

Świat, w którym żyją ludzie, obejmuje trzy obszary: 1) otoczenie biologiczne i fizyczne, czyli krajobraz (Umwełt), 2) środowisko ludzkie (Mitwelt) i 3) samą osobę łącznie z jej ciałem (Eigenwelt). Aby wyjaśnić znaczenie tych trzech obszarów świata i pokazać, jak są one wykorzystywane w analizie egzystencjalnej, najlepiej będzie przytoczyć długi ustęp z pracy Binswangera Case of Ellen West (1958c – Przypadek Ellen West). Ellen była młodą kobietą, która przez większość swego dorosłego życia poddawana była ciągłemu medycznemu i psychiatrycznemu leczeniu. Została w końcu skierowana do sanatorium Binswangera, w którym spędziła ostatnie miesiące swego życia. Trzeciego dnia po wypisaniu z sanatorium popełniła samobójstwo. Najbardziej widocznym symptomem był u niej przymus jedzenia. Poniżej przedstawiamy dokonany przez Binswangera podsumowujący opis sposobu egzystencji Ellen w trzech wyróżnionych obszarach świata. Opis ten opiera się na uprzednich obserwacjach medycznych i psychiatrycznych, na osobistych obserwacjach i wywiadach Binswangera i na twórczości samej Ellen obejmującej wiersze, listy, pamiętniki oraz szczegółową historię jej nerwicy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.