Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

OBRAZ SAMEGO SIEBIE

Jednym z charakterystycznych objawów kształtowania się osobowości dorastających jest rozwój samodzielności. Około 12-13 r.ż. w rozwoju tym następuje znamienny zwrot, polegający na odkryciu świata psychicznego. Oprócz zainteresowań światem zewnętrznym zjawiają się zainteresowania przeżyciami psychicznymi i światem doznań wewnętrznych. Młodociani zaczynają żywo interesować się cechami własnej osobowości, porównywać się z innymi ludźmi, co przyczynia się do silniejszego wyodrębnienia własnej indywidualności na tle środowiska społecznego, w jakim przebywają.

Psychologowie tradycyjni zjawisko to nazywali „odkryciem jaźni”, upatrując jego źródła w przeżyciach związanych z dojrzewaniem płciowym. I dzisiaj jeszcze niektórzy psychologowie (np. Busemann, 1960), wychodząc z konserwatywnych założeń biologistycznych, wiążą zainteresowania życiem wewnętrznym z potrzebami i przeżyciami erotycznymi tego wieku. Nie ulega wątpliwości, że nieoczekiwane i szybkie zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie młodocianych, jak również pierwsze przeżycia erotyczne, przyczyniają się w dużym stopniu do kierowania uwagi na własną osobę. Nie wydaje się jednak słuszne przekonanie, by okoliczności te stanowiły jedyny powód wzmożonego rozwoju samoświadomości. Badania wielu psychologów wykazały, że zjawisko to jest ściśle uwarunkowane czynnikami społecznymi.

Wraz z dorastaniem dziecka zmienia się stosunek otoczenia do niego. W rodzinie, w szkole, w organizacjach coraz bardziej apeluje się do poczucia odpowiedzialności młodocianych. Porucza się im coraz trudniejsze zadania do wykonania, akcentując tym samym fakt ich wrastania w społeczeństwo dorosłych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.