Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Nauczanie nie jest tylko «tym albo tym”

Pojawia się tu pokusą, by stwierdzić, że przytoczone wyżej opinie wyrażają zupełnie dobrze różnice poglądów co do miejsca i roli szczegółowych celów dydaktycznych w procesie kształcenia, i że jako początkujący nauczyciel będziesz musiał sam zadecydować, jak postąpić. Sądzę jednak, że należy się starać jasno i ściśle określić, co uważamy za ważne, czego – naszym zdaniem – uczniowie powinni się nauczyć w wyniku swych szkolnych doświadczeń. W początkach XX wieku Edward L. Thorndike przedstawił swoje poglądy dotyczące tego zagadnienia, z którymi warto się zapoznać. Wyrażał on niepokój w związku z tym, że wielu ludzi uważa nauczanie bądź za sztukę, bądź za naukę. Według niego, nie ma to raczej sensu. Nie ulega wątpliwości, że nauczanie najlepiej uważać za Kształcenie jest jedno i drugie – nie za albo to, albo to. W swym podręczniku Principles zarówno sztuką, of Teaching Based upon Psychology („Zasady nauczania oparte na psy- ‚ak chologii”, 1906) Thorndike starał się-dać sztuce nauczania podstawy naukowe i pokazać, w jaki sposób można by to zrobić. Ponadto dobrze zdawał on sobie sprawę, jak ważne jest, aby najpierw powiedzieć, co i dlaczego powinno być przedmiotem nauczania. Ujął to w następujący sposób: „Jeśli nauczyciel nie uświadamia sohie, przynajmniej z grubsza, ogólnych celów kształcenia, nie będzie w pełni zdawał sobie sprawy z ogólnych celów nauczania szkolnego: jeśli nie zdaje sobie sprawy z ogólnych celów nauczania szkolnego, to nie będzie ir pełni świadomy celów danego poziomu nauczania czy określonego przedmiotu: jeśli nie ma on wystarczająco jasnego poglądu na to, co uczniom powinna dać całoroczna praca »r danej klasie tub każdy przedmiot jako całość, to nie będzie dokładnie wiedział, co ma robić każdego dnia… Nauczyciel powinien często zastanawiać się, w jaki sposób wykorzystywać wrodzone skłonności, jak kształtować nawyki, jak rozwijać zainteresowania itp., aby osiągnąć pożądane zmiany w zakresie intelektu i charakteru uczniów. Nauczyciel powinien znać cele i wartości związane z kształceniem, jak również takie zasady nauczania, które bezpośrednio dotyczą jego własnych działań iv klasie szkolnej”5.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.