Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Myśl marksistowska w psychologii francuskiej

Profesor Wallon znalazł godnego kontynuatora i następcę w osobie „René Z a z z o, obecnie profesora w Uniwersytecie Paris-Nanterre. Objął on po śmierci Wallona kierownictwo Laboratorium Psychobiologii Dziecka oraz redakcję dwumiesięcznika „Enfance”. Jest nadto od wielu lat kierownikiem Pracowni Psychologicznej przy szpitalu Henri Rousselle w Paryżu, organizatorem licznych badań z zakresu psychologii rozwojowej, szkolnej i klinicznej, autorem wielu poważnych prac psychologicznych i redaktorem dzieł zbiorowych23. Na szczególną uwagę zasługuje dwutomowa bliźniętach, która zawiera nie tylko bogaty materiał badawczy i interesujące rozważania metodologiczne, ale także zasadnicze koncepcje teoretyczne rozwoju psychicznego, zwłaszcza mechanizmów kształtowania się u bliźniąt indywidualności, tj. świadomości własnej osoby w przeciwstawieniu do drugiej osoby z pary i do pary jako całości. Dla psychologów praktyków ważne znaczenie ma podręcznik metod badania dziecka w celach diagnostycznych oraz nowe opracowanie i weryfikacja skali Bineta, którą Zazzo uważa za bardziej nadającą się do stosowania we Francji niż różne skale amerykańskie.

I profesor Zazzo, i jego współpracownicy81 rozwijają dalej myśl marksistowską w psychologii francuskiej. Wielu z uczniów jego i Wallona zajmuje dziś stanowiska samodzielnych pracowników naukowych w uniwersytetach i instytutach badawczych.

Do znanych badaczy francuskich z zakresu psychologii rozwojowej należą także:. Pierre Oléron, profesor psychologii dziecka w Sorbonie, Philippe M a 1 r le u x, profesor psychologii w Tuluzie, François Bresson, dyrektor Ośrodka Badania Procesów Poznawczych, i Języka w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu, Eliane Vurpillot (Sorbona), François L a n g e o t (Grenoble), Yvette H a t w e 11, obecnie profesor Uniwersytetu Genewskiego, i inni.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.