Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Miażdżyca mózgowa

Przy miażdżycy mózgowej początek poważnych uszkodzeń mózgu objawia się częściowym porażeniem, zaburzeniami mowy, drżeniami. Niekiedy pojawiają się zaburzenia sensoryczne (czasowe lub trwałe), a czasem, chociaż rzadko, drgawki. Przyczyną ich jest zamknięcie światła w naczyniach krwionośnych mózgu (zakrzep mózgowy). Przy krwotoku w mózgu o stanie chorego decyduje to, jak duży obszar tkanki mózgu uległ zniszczeniu: przy silnym krwotoku następuje śpiączka i zgon. Pewne objawy neurologiczne mogą sygnalizować chorobę, zanim pojawią się zaburzenia psychiczne. Na przykład, źrenice wolniej 1 słabiej reagują na światło, mięśnie reagują nierównym skurczem przy uderzeniu w ścięgna, a podrażnienie podeszwy stopy wywołuje ruch dużego palca w górę, a nie w dół.

Wahania w stopniu nasilenia tych objawów trwają aż do najwyższego stadium choroby, kiedy pacjent traci pamięć, przestaje panować nad czynnościami fizjologicznymi, a jego zachowanie staje się niedorzeczne, jednak aż do ostatnich stadiów choroby osobowość zachowuje pewien stopień zwartości. Miażdżyca nie musi jednak powodować zgonu. Przyczyną śmierci u tego typu chorych bywa często zapalenie płuc lub niewydolność serca. Bezpośrednia prognoza dla psy- chotyków z arteriosklerozą jest lepsza niż dla pacjentów z otępieniem starczym, ale defekty zachowania się mogą być równie ciężkie jak w demencji starczej. Przebieg choroby w ostatnim okresie jest różnorodny: niektórzy umierają przy pierwszym udarze, u innych następuje poprawa i mogą oni żyć wiele lat bez powtórzenia się udaru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.