Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Metody stosowane przy uczeniu się

Kilka badań eksperymentalnych wskazuje, że stopień, w jakim występuje reminiscencja, zależy od metody uczenia się. Hovland (1939) porównał wyniki uzyskane w grupie, która uczyła się serii sylab bez sensu metodą antycypacji, z wynikami grupy uczącej się tych samych serii sylab metodą par skojarzeń. Reminiscencja wystąpiła po wyuczeniu się materiału metodą antycypacji, przy metodzie par skojarzeń obie grupy: eksperymentalna i kontrolna – uzyskały jednakowe wyniki.

W dalszych eksperymentach nad tą zależnością Hovland (1938) starał się zbadać, który z czynników różniących obie metody uczenia się decyduje o wystąpieniu reminiscencji. Stwierdził on, że takim czynnikiem jest szybkość, z jaką eksponowano poszczególne elementy materiału. Im krótszy był czas ekspozycji każdego elementu, tym bardziej korzystnie oddziaływała następująca po niej przerwa na zapamiętanie materiału wyuczonego przęd przerwą. W eksperymencie tym obie grupy osób badanych uczyły się szeregu składającego się z 12 sylab bez sensu do momentu osiągnięcia kryterium jednorazowej, bezbłędnej antycypacji. W jednej grupie sylaby eksponowano w ciągu 2 sekund, a w drugiej – w ciągu 4 sekund. Reminiscencja wystąpiła jedynie w pierwszym wypadku, tzn. po 2-sekundowej ekspozycji sylab. Podobne wyniki uzyskał McClelland (1942) ucząc osoby badane 20 par przymiotników. Reminiscencja wystąpiła tylko w tej grupie, w której przymiotniki eksponowano w ciągu 2 sekund. Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupą eksperymentalną a kontrolną, gdy eksponowano przymiotniki w ciągu 4 sekund.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.