Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

MECHANIZMY POWSTAWANIA LUŹNYCH GRUP LUDZKICH

Ze względów metodycznych grupą, którą zajmowaliśmy się głównie dotychczas, by na jej przykładzie zapoczątkować analizę życia grupowego, była grupa towarzyska. Otóż jest rzeczą jasną, że jest to grupa w pewnym sensie sztuczna, o względnie słabej spoistości, zdolności przetrwania i odporności na różne rodzaje oddziaływań społecznych. Typowymi, bardziej istotnymi dla bytu społecznego są różne inne formacje grupowe oparte o bardziej realne podstawy. Wydaje się rzeczą łatwą do zrozumienia, iż może uformować się np. grupa, której realną podstawą jest jakiś wspólny interes pewnej ilości jednostek ludzkich. Skoro interes ich może być poparty i realizowany najlepiej przez współdziałanie grupowe, to wydaje się rzeczą oczywistą, iż grupa taka będzie silniej «cementowana, właśnie cementem owego wspólnego interesu. Szukanie jakiejś dodatkowej przyczyny tworzenia się i utrzymywania takiej grupy wydaje się wobec tego zbyteczne.

I właśnie przez kontrast staje się bardziej wyraźna problematyka grupy towarzyskiej. Można nawet wyrażać wątpliwość, czy naprawdę zaistnieć może prawdziwa grupa, której osnową byłyby jedynie względy towarzyskie. Z drugiej strony jednak wskazywać można na liczne przypadki, chociażby takie, jak już przytaczaliśmy, w których grupa wydaje się mieć „bezinteresowny” charakter. Nasuwa się więc pytanie, jakie są ostateczne źródła formowania się grup tego rodzaju. Sprawa ta jest o tyle ważna, iż owa więź towarzyska zdaje się odgrywać niemałą rolę przy tworzeniu się i utrzymywaniu także i takich grup, w których osnowie leży motyw bardziej ważki, dajmy na to motyw ekonomiczny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.