Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

KULTURA I SOCJOBIOLOGIA

Rzucając wyzwanie socjologii i jej założeniu, że kultura kształtuje ludzkie zachowania, entomolog Edward Wilson (1975) zaproponował nową dyscyplinę naukową – socjobiologię, czyli systematyczne studia nad biologicznymi podstawami ludzkiego zachowania. Wilson zapowiada, że nowa nauka pochłonie antropologię, psychologię i socjologię, ponieważ znacznie lepiej wyjaśnia ludzkie działania na podstawie genetyki niż wymienione dyscypliny robią to na podstawie kultury czy uczenia się. Wilson uważa, że wszystkie zachowania społeczne – łącznie z zaobserwowanymi u innych niż ludzki gatunków – podlegają tym samym procesom ewolucyjnym, które wpływają na fizyczną charakterystykę gatunku.

Na poparcie swoich poglądów socjobiolodzy chętnie przywołują przykład opieki rodzicielskiej nad potomstwem, zazwyczaj wyjaśnianej za pomocą kulturowego wzorca „altruizmu”. Utrzymują, iż powód, dla którego u wielu gatunków rodzice występują w obronie młodych, nie ma nic wspólnego z altruizmem. Według socjobiologów zwierzęta są genetycznie zaprogramowane do takich, a nie innych zachowań, ponieważ przetrwanie młodych zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania genów rodziców w zbiorze genów całej populacji.

Krytycy socjobiologii (np. Bock, 1981: Lewontin, Rosę i Kamin, 1984) twierdzą, że analogia między zachowaniem zwierząt i ludzi (np. porównywanie rytuałów godowych zwierząt z rytuałami narzeczeńskimi ludzi) zawiera fundamentalne nieścisłości. Utrzymują oni, że ogromna różnorodność ludzkich zachowań przeczy próbie wyjaśniania ich za pomocą genetyki. Zakodowane programy genetyczne – mówią krytycy socjobiologii – spowodowałyby uniformizację społecznych zachowań homo sapiens, co jest niezgodne z rzeczywistością.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.