Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Koncepcja znaczenia autorstwa Twardowskiego

Twardowskiego koncepcja znaczenia nie pozwala nam więc na traktowanie znaczenia jako bytu idealnego, całkowicie niezależnego od aktów psychicznych, tak jak to ma miejsce w Husserla koncepcji „ideale Bedeutungen”. Według Twardowskiego nazwa prosta lub złożona ma znaczenie właśnie dlatego, że jest pierwotnie znakiem pewnego konkretnego przeżycia, przeżywanego przez tego, kto nazwę tę wypowiada z określoną intencją znaczeniową. W wypadku, gdy jest ona jednoznaczna, możemy jej znaczenie rozumieć za pomocą osobnego aktu psychicznego. Nasz akt rozumienia i akt psychiczny, którego znakiem jest nazwa będąca podstawą naszego rozumienia, posiadają jednak pewne cechy wspólne, które każą nam mówić o istnieniu znaczenia niezależnego od ilości aktów rozumienia. Znaczenie, będące zawsze abstrakcją, tan. już nie konkretnym wytworem psychicznym, lecz czymś, do czego dochodzimy na drodze abstrahowania od konkretnych wytworów, faktycznie nie istnieje niezależnie od owych czynności nadawania sensu: bowiem aby doszło do abstrakcji od przeżyć – istnieć muszą same te przeżycia, od których się abstrahuje. Nie zgodziłby się więc Twardowski na koncepcję „znaczenia idealnego” jak rozumie je Husserl, istniejącego niezależnie od aktów nadawania sensu i rozumienia go. Trzecią okolicznością (obok dwu wymienionych wyżej), dzięki której powstaje pozór samodzielności wytworów psychicznych, jest ta, że jeden wytwór psychiczny wywołuje w różnych osobnikach przeżycia nawzajem do siebie podobne, tak że n można mówić o ich tożsamości pod pewnym względem. Owa samodzielność daje nam podstawy obiektywizowania wytworów psychicznych, czynienia z nich bytów samodzielnych i następnie samoistnego przedmiotu naukowych dociekań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.