Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Koncentrowanie uwagi na gromadzeniu informacji

Sanders kwestionuje pógląd, że uczniowie mało zdolni potrafią wykonywać jakie wyłącznie zadania typu pamięciowego. Wielu nauczycieli sądzi, że od sła- pytanie? bych uczniów można oczekiwać jedynie zapamiętania pewnych „podstawowych” informacji. Co gorsza, takie założenie staje się często elementem zamkniętego i nieekonomicznego cyklu, w którym uczniowie podlegają presji niewłaściwych oczekiwań i spełniają je.

Koncentrowanie uwagi na gromadzeniu informacji może być, zwłaszcza w klasach niższych, pedagogicznie uzasadnione. Z pewnością jednak zupełnie nieuzasadnione z punktu widzenia pedagogiki jest zaniedbywanie kształcenia i oceny wyższych procesów poznawczych u małych dzieci. Uzdolnienia 253 intelektualne małych dzieci budzą, jak większość zagadnień pedagogicznych, rozmaite kontrowersje.

Na przykład, jak pamiętamy z rozdziałów 12. i 13., Jean Piaget i jego następcy twierdzą, że u dzieci w młodszym wieku szkolnym nie występują wyższe procesy poznawcze (poziom syntezy i poziom oceny). Z drugiej strony, Jerome Bruner i inni są przekonani, że każdego można nauczyć wszystkiego, pod warunkiem, że zdołał on sobie przyswoić już wcześniej pewne niezbędne elementy, zwłaszcza z dziedziny języka. Nauczyciele, tacy jak Ty sam, zajmują stanowisko pośrednie i to oni muszą przekładać, nierzadko sprzeczne, opinie autorytetów na specyficzne postępowanie z uczniami. Powinieneś kierować się przy tym praktyczną regułą, by z góry nie zaniżać oczekiwań wobec ucznia i dopiero w razie potrzeby (jeśli wskazują na nią fakty) modyfikować je w dół. Dobrze np. zrobisz zakładając, że uczniowie potrafią przeprowadzić syntezę informacji i ocenić je, jeżeli tylko Ty sam umiesz zorganizować sytuację uczenia się w taki sposób, by stworzyć każdemu szanse funkcjonowania na tym poziomie. Znaczy to, że w trakcie uczenia i oceniania musisz się upewnić, że dane dziecko opanowało wiadomości i umiejętności stanowiące niezbędny warunek funkcjonowania na poziomie syntezy. Powinieneś więc przeprowadzić test, żeby sprawdzić czy potrafi ono: 1) zapamiętać niezbędne informacje 2), przełożyć je na znane sobie terminy, 3) zinterpretować je w świetle swych dotychczasowych doświadczeń, 4) zastosować do stojącego przed nim zadania i 5) przeprowadzić analizę warunków zadania, a następnie saąiodzielnie skonstruować jego rozwiązanie.

Przejdźmy teraz do sprawdzenia, czy opanowałeś pojęcia, które trzeba uwzględnić przy opracowywaniu pytań odzwierciedlających wszystkie wymienione w Taksonomii Blooma poziomy funkcjonowania w sferze poznawczej. Celowi temu służy zadanie kontrolne 13-4.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.