Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

KOMPETENCJE TECHNICZNE I AWANS

Pracownicy organizacji powinni wykazywać kompetencje techniczne w wykonywaniu obowiązków. Weber podkreślał, że wymaganie to stanowi przełom historyczny, w przeszłości bowiem zdobycie pracy zależało w głównej mierze od kontaktów osobistych czy rodzinnych, a nie od umiejętności technicznych. Co prawda, kontakty osobiste wciąż odgrywają pewną rolę w wielu biurokracjach. Ocena kompetencji technicznych przyszłych pracowników stała się jednak znacznie bardziej istotna. „Egzaminy urzędnicze dla pracowników administracji państwowej” organizuje się w celu stworzenia mechanizmu zapewniającego obiektywną ocenę kompetencji technicznych kadry urzędniczej.

Ponieważ w organizacjach stosuje się kryteria kompetencji technicznej, podział pracy i zhierarchizowaną strukturę wewnętrzną, pracownicy mogą spodziewać się awansu. Do awansu przyczyniają się czynniki starszeństwa i zasług: takie czynniki, jak kontakty osobiste czy rodzinne, nie powinny być brane pod uwagę, jeśli chodzi o skuteczność i powodzenie organizacji.

Organizacje często zatrudniają wyspecjalizowane grupy pracowników, którzy nie są bezpośrednio związani z osiąganiem konkretnego celu organizacji, lecz zapewniają jej prawidłowe działanie. Na przykład: księgowość i rachunkowość w organizacjach produkcyjnych nie biorą bezpośredniego udziału w procesie produkcyjnym: sprawują kontrolę nad wpływami i wydatkami organizacji, zakupem surowców i sprzętu oraz ustalają ceny gotowego produktu. Podobnie, administracja uniwersytecka (rektoraty, dziekanaty) nie odgrywa bezpośredniej roli w spełnianiu podstawowych funkcji uniwersytetu, takich jak nauczanie i prowadzenie badań, ale wykonuje zadania organizacyjne, bez których pracownicy naukowi nie mogliby nauczać i prowadzić badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.