Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

KARDIOLOGIA – ACH! TE DRAMATY SERCOWE!

Ryzyko zapadnięcia na chorobę serca lub układu krążenia jest, zgodnie z tym, co podaje Amerykański Instytut Serca, Płuc i Krwi, tylko w pięćdziesięciu procentach spowodowane przez takie powszechnie wymieniane i uznawane czynniki, jak: palenie papierosów, brak ruchu, nadwaga, nadciśnienie czy podwyższony poziom cholesterolu. Drugie pięćdziesiąt procent jest spowodowane czynnikami, które – pojawiając się nieuchronnie w naszym życiu – zaburzają jego spokojny rytm. Należą do nich wszelkiego rodzaju wydarzenia wywołujące stres: nie jest w tym przypadku najgroźniejsze to, że stres się w ogóle pojawia, gdyż unikniecie go jest praktycznie niemożliwe, ale to, w jaki sposób sobie z nim radzimy. Sposób, w jaki dajemy sobie radę ze stresem przychodzącym z zewnątrz, wpływa na stopień spustoszeń, jakie spowoduje on wewnątrz organizmu. Obliczono, że ludzie zachowujący spokój ducha, żyjący w komforcie psychicznym pięciokrotnie rzadziej zapadają na choroby serca i układu krążenia. Te wymierne wyniki dowodzą rangi emocji, jaka została nadana przez naturę.

Każde schorzenie serca i układu krążenia jest związane ze strachem przed śmiercią. Opublikowana w 1998 r. przez Deana Ornisha książka zawiera twierdzenie, że w przypadku przebycia zawału serca powrót do zdrowia jest uzależniony od tego, czy przy chorym znajdą się osoby, w których znajdzie on wsparcie emocjonalne.

Musica Medica może stanowić nieocenioną pomoc w profilaktyce chorób serca, a także terapii pozawałowej. Sposób, w jaki za jej pomocą człowiek obcuje z muzyką, sprawia, że obniża się poziom stresu, zwalnia częstotliwość bicia serca, obniża ciśnienie krwi. Można by rzec, że i ciało, i dusza doznają ukojenia. Musica Medica ma wpływ na pięćdziesiąt procent szkodliwych czynników wywołujących stres, a to już, jak pokazuje doświadczenie, niemal pełnia zwycięstwa.

Praca naukowa, którą wykonałem współpracując z firmą Hoffman La Roche dowiodła, że wibracje przekazywane przez aparaturę Musica Medica na opuszki palców powodują kurczenie się i rozszerzanie występujących tam naczyń krwionośnych w rytmie zgodnym z rytmem muzyki. Taki mikrotrening doskonale uelastycznia naczynia krwionośne w całym organizmie, a elastyczność jest tym, czego najbardziej brakuje naczyniom krwionośnym osób, u których występuje ryzyko powstania zawału.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.