Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

INFORMACJA O WYNIKACH THORNDIKE’A

Thorndike interpretując działanie wzmocnienia zwraca uwagę na wywołany nim stan zadowolenia lub niezadowolenia osoby uczącej się (prawo efektu). Stany te wiąże się często z właściwościami bodźców, zakładając, że jedne podniety są pożądane (nagrody), a drugich się unika (kary). Aczkolwiek interpretacje te nie budzą poważniejszych wątpliwości, to jednak nie wyjaśniają one w wystarczający sposób prawidłowości uczenia się.

Tolman, Hall i Bretnali (1932) wykazali, że podniety łubiane, jak i nie- lubiane, przyjemne i przykre, a także podniety obojętne, następujące zarówno po reakcjach prawidłowych, jak i nieprawidłowych, mogą odgrywać pozytywną rolę w uczeniu się, jeśli zawierają informacje o wynikach. Autorzy ci posłużyli się labiryntem otworowym i w toku jego uczenia się dostarczali osobom badanym w każdym punkcie wyboru informacji, czy wybór jest prawidłowy. Informacje tego rodzaju mogą być dostarczane w różnoraki sposób: w postaci słów „dobrze” i „źle” albo w postaci jakichś znaków umownych. Na przykład, dźwięk dzwonka oznacza wybór prawidłowy lub nieprawidłowy. Umownym znakiem może być również jakiś bodziec nieprzyjemny, na przykład działanie prądem elektrycznym. I ten sygnał – zależnie od umowy – może oznaczać wybór prawidłowy lub błędny.

W cytowanym eksperymencie na uwagę zasługuje to, że sposób owego informowania: przyjemny, przykry lub obojętny, nie odgrywa poważniejszej roli. Zgodnie z prawem efektu, można by oczekiwać, że działanie prądem elektrycznym po wyborze prawidłowym opóźni uczenie się, i na odwrót – ten sam wstrząs następujący po wyborze nieprawidłowym będzie czynnikiem pomocnym. Wbrew oczekiwaniom, obydwa sposoby postępowania, jeśli tylko osoba ucząca się rozumie ‘znaczenie sygnału (została poinformowana, co on oznacza), są jednakowo efektywne. Istotna jest treść, jaką niesie sygnał, jego forma ma znaczenie drugorzędne. is 195

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.