Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Indywidualne różnice typologicznych procesów nerwowych

W wielu pracach poświęconych badaniu cech typu układu nerwowego pojawia się myśl o związku tych cech ze zdolnościami. Również to samo obserwuje się u psychologów radzieckich zajmujących się problemem zdolności. Kiedy jest mowa o znaczeniu czynników wrodzonych w strukturze zdolności, miejsce centralne zajmują podstawowe cechy układu nerwowego, tj. siła i ruchliwość procesów nerwowych.

Okazuje się, że nawet tak odległe od siebie zagadnienia, jak problematyka temperamentu, kojarzona głównie z emocjami oraz z motoryką, i właściwości intelektualne, są znacznie bardziej ze sobą związane niż można by tego oczekiwać. Ilustruje to m. in. praca N. J. Małkowa, w której autor traktuje o związku między zdolnościami umysłowymi a cechami układu nerwowego.

Problemy zdolności, a szczególnie problem roli, jaką w strukturze zdolności odgrywają indywidualne różnice typologiczne przebiegu procesów nerwowych, należą do trudnych i mało zbadanych. ‚

Od dawna znane jest znaczenie zadatków anatomiczno-fizjo- logicznych w działaniu analizatorów i związanych z nimi zdolności specjalnych. O ile ten problem nie budzi wątpliwości, o tyle nadal pozostaje dyskusyjne zagadnienie roli, jaką właściwości typologiczne układu nerwowego odgrywają w czynnościach umysłowych, w szczególności w procesach myślowych. Niektórzy autorzy ograniczaj-ą się jedynie do uznania związku między dynamiką przebiegu określonych procesów poznawczych i właściwościami typologicznymi, inni idą dalej i widzą ten związek również w treści procesów psychicznych. Ci ostatni przeprowadzają wręcz podział typów wyższych czynności nerwowych na „dobre” i „złe”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.