Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Hamowanie retroaktywne w określonej sytuacji

W eksperymencie przeprowadzonym przez Budchoską szukano również odpowiedzi na pytanie, które często stawiają sobie władze szkolne: czy przy kolejnym uczeniu się dwóch materiałów podobnych, lecz o różnym stopniu trudności, korzystniejsze jest uczenie się najpierw materiału łatwiejszego czy trudniejszego.

W badaniach przedstawionych szczegółowo na stronie 240 śledzono nie tylko łatwość, z jaką osoby badane uczyły się kolejnych materiałów o różnym stopniu trudności Celem jego było również prześledzenie zależności między trwałością przechowywania a trudnością kolejno opanowywanych materiałów.

W eksperymencie tym przedmiotem pomiaru był więc nie tylko transfer z zadania łatwiejszego na trudniejsze oraz z trudniejszego na łatwiejsze, lecz i hamowanie retroaktywne w sytuacji, gdy materiał początkowy był łatwiejszy od materiału interpolowanego oraz gdy materiał początkowy był trudniejszy.

Porównując wyniki uzyskane w każdej z dwóch grup z wynikami uzyskanymi w odpowiednich grupach kontrolnych stwierdzono w obu grupach hamowanie retroaktywne. W I grupie eksperymentalnej, w której zadaniem interpolowanym było wyuczenie się serii słów bez sensu, hamowanie retroaktywne wystąpiło jednak w większym stopniu niż w grupie II, w której zadanie to polegało na wyuczeniu się serii sylab bez sensu.

W innych eksperymentach stwierdzono, że wiek skojarzenia decyduje o wielkości hamowania retroaktywnego. W pracy Britta i Buncha (1934) uczono się kolejno opanowywania dwóch labiryntów. Zapamiętanie labiryntu wyuczonego później okazało się bardziej podatne na interferencje wywołane uczeniem się innego labiryntu, niż zapamiętanie labiryntu wyuczonego wcześniej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.