Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Formy wytwarzania związków czasowych

Dawno stwierdzono, że odruchy warunkowe wytwarzają się u dziecka nie wyłącznie w drodze wielokrotnych połączeń bodźca warunkowego ze wzmocnieniem. Niekiedy związki powstają nagle, z miejsca, w rezultacie uogólnienia zachodzącego na podłożu dawniejszego doświadczenia. W warunkach eksperymentalnych stwierdzono, że liczba tego rodzaju związków wzrasta z wiekiem. Tak na przykład G. D. Narodnicka, badając trzy grupy dzieci w różnym wieku, stwierdziła, że w jednej i tej samej sytuacji eksperymentalnej wytwarza się z miejsca odruch warunkowy: u dzieci 5 – 6-letnich w 28%, u dzieci 7 – 8-letnich w 40%, u dzieci 11 – 12-letnich w 80%.

Oprócz klasycznych form wytwarzania związków czasowych poprzez wielokrotne wzmacnianie czynników obojętnych współpracownicy A. G. Iwanowa -Smolenskiego wymieniają następujące formy wytwarzania się odruchów warunkowych: 1) drogą irradiacji, 2) poprzez krzyżowe łączenie elementów dawnego doświadczenia, 3) metodą prób i błędów (reakcja prawidłowa utrwala się od razu), 4) przez różnego ro- dzaju naśladownictwo, 5) drogą wybiórczej irradiacji między pierwszym i drugim układem sygnałów (Elkonin, 1960). ‚

Dane ’empiryczne, którymi aktualnie dysponujemy, nie pozwalają na szczegółowe prześledzenie kolejności pojawienia się poszczególnych form wytwarzania się odruchów warunkowych i ich rozwoju w życiu dziecka. Wiadomo jednak, że najwcześniejszą formą jest wielokrotne łączenie bodźca obojętnego z bezwarunkowym. Najpóźniej, bo dopiero w końcu okresu wczesnego dzieciństwa i na początku okresu przedszkolnego pojawiają się związki czasowe powstałe drogą irradiacji między dwoma układami sygnałów.

Badacze posługują się obecnie wieloma metodami odruchowo-warunkowymi. Ze względu na rodzaj stosowanego wzmocnienia rozróżniamy np. metody ‚obronne, pokarmowe lub ogólniej – warunkowo-bezwarunko- we i warunkowo-warunkowe (Jus, 1957: Budohoska, Włodarski, 1972).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.