Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Elementy zdrowe według psychologii wschodu

Każdy niezdrowy element jest przeciwieństwem elementu zdrowego. Owe elementy są albo zdrowe, albo niezdrowe: nie ma obszaru pośredniego. Środkiem stosowanym przez Abhidhammę w celu osiągnięcia zdrowego stanu psychicznego jest zamiana elementów niezdrowych na ich biegunowe przeciwieństwa. Zasada, która to umożliwia, jest pokrewna zasadzie „wzajemnego hamowania” stosowanej przy systematycznej desensytyzacji, gdzie relaksacja hamuje swe psychologiczne przeciwieństwo, napięcie (Wolpe, 1958). Każdy negatywny element psychiczny ma jako swój odpowiednik element pozytywny, który go przełamuje. Gdy dany zdrowy element zaistnieje w psychice, stłumiony przez niego czynnik niezdrowy nie może się rozwijać.

Wgląd {panna) jest głównym zdrowym czynnikiem, przeciwieństwem omamienia i ułudy. Wgląd, rozumiany jako „wyraźna, jasna percepcja przedmiotu, takiego jaki on rzeczywiście jest”, tłumi ułudę – podstawowy niezdrowy czynnik. Dwa te czynniki nie mogą współistnieć w jednym stanie psychicznym: tam, gdzie jest jasność, nie może być ułudy: tam, gdzie pojawi się ułuda, nie może być jasności. Niezakłócona uwaga czynna (sati) jest ciągłym wyraźnym pojmowaniem przedmiotu: ten podstawowy partner wglądu utrwala i utrzymuje jasność w umyśle osoby. Wgląd i uwaga czynna są pierwotnymi zdrowymi elementami: gdy są one obecne w danym stanie psychicznym, inne zdrowe czynniki również mają skłonność do pojawienia się. Obecność tych dwóch zdrowych czynników jest wystarczająca do wyparcia wszystkich elementów niezdrowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.