Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Efektywne wychowanie

Przypuszczam, że przyjęcie koncepcji poznawczej pozwala precyzyjniej i jaśniej sformułować naczelne cele wychowania. Jest to hipoteza, ponieważ niewielu, poza J. Brunerem, próbowało wykorzystać tę koncepcję w procesie kształcenia. W takiej sytuacji ograniczę się jedynie do kilku ogólnych refleksji.

Zgodnie ze szkicowanym portretem osobowość jest systemem struktur poznawczych, które zawierają odpowiednio zakodowaną informację o świecie, o interakcjach między jednostką a otoczeniem oraz o cechach własnego „ja”. Kształcenie osobowości polega więc na rozwijaniu tych struktur, na zwiększaniu ich złożoności, abstrakcyjności i aktywności. Szczególne znaczenie posiadają te informacje, które skutecznie sterują zachowaniem w warunkach cywilizacji naukowo-technicznej.

Efektywne wychowanie wymaga przede wszystkim kształcenia trzech rodzajów struktur. Pierwszą z nich jest system orientacyjny, który zawiera dane o świecie fizycznym, o systemie instytucji i o zachowaniu się ludzi. Chociaż zawsze rozumiano znaczenie orientacji w życiu człowieka, to jednak koncepcja poznawcza przypisuje trochę inną funkcję temu systemowi. Głównym zadaniem struktur orientacyjnych jest sterowanie procesem przewidywania, dzięki nim człowiek powinien nauczyć się trafnie przewidywać to, co może się zdarzyć. Przewidywanie konsekwencji własnych działań w dużej mierze decyduje o racjonalnym zachowaniu. Takie ujęcie zagadnienia powoduje, że system orientacyjny nie tylko zapewnia orientację w przeszłości i teraźniejszości, ale również umożliwia antycypowanie przyszłości. Rozwijanie umiejętności przewidywania staje się jednym z naczelnych zadań oświaty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.