Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Efekt stosowania wzmocnień negatywnych

Często się zdarza, że ludzie, chcąc uniknąć następnych wzmocnień negatywnych, planują bardziej skomplikowane i wysublimowane reakcje, które zmniejszają ryzyko otrzymania kary. Uczeń trudny może demonstrować agresję w sposób tak zamaskowany, że wykrycie jej stanie się sprawą bardzo skomplikowaną. Dzięki niezwykłej pomysłowości niesumienny urzędnik może przez lata symulować uczciwą pracę. Interesujący przykład tego rodzaju zachowań podaje Bandura i1, który przytacza fragment pamiętnika pewnego „utalentowanego” przestępcy. W czasie pobytu w więzieniu przestępca ten drobiazgowo analizował swoje dotychczasowe napady: badał wszystkie błędy, które popełnił, i wszystkie okoliczności, których nie przewidział. Następnie zaczął planować przyszłe przestępstwa: leżąc na więziennej pryczy próbował opracować doskonały program kolejnych napadów, program, który nie zawierałby poprzednich błędów i pomyłek. Zatem kara pozbawienia wolności nie tylko nie wyeliminowała zachowań aspołecznych, lecz spowodowała, iż zachowania te stały się bardziej skuteczne i trudniejsze do wykrycia.

Ale zasługą psychologów jest nie tylko to, iż wykazali oni, że efekt stosowania wzmocnień negatywnych jest mały, że kara z reguły jedynie tłumi aspołeczne zachowanie, lecz również to, iż wykryli pewne warunki, które zwiększają skuteczność karania. Według behawiorystów kara może spełnić swoje zadanie wtedy i tylko wtedy, gdy włączona zostanie w całościowy program modyfikacji zachowania. Program ten musi odpowiedzieć na pytanie, jak ukształtować u człowieka nowe reakcje, które zastąpią reakcję niepożądaną i które będą akceptowane społecznie. Nie wystarczy karać, trzeba jednocześnie wskazać ludziom nowe drogi osiągania wzmocnień pozytywnych. Chłopcy, którzy kąpią się w niedozwolonych miejscach, są z reguły karani przez rodziców lub władze administracyjne. Jednak kara ta będzie skuteczna tylko wtedy, gdy stworzymy im możliwości korzystania z atrakcyjnej plaży strzeżonej i gdy nauczymy ich nowych wzorów zachowań. Podobnie jeśli początkujący naukowiec popełnia rażące błędy metodologiczne, to dezaprobata jego działalności musi iść w parze z próbami ukształtowania u niego nawyków rzetelnej pracy badawczej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.