Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Dziecko jąkające się – dalszy opis

Poza tym w obrębie poszczególnych układów stwierdza się liczne funkcjonalne zakłócenia. Niekiedy zaburzenia oddychania u dziecka jąkającego się są częściowo już widoczne nawet przy powierzchownej obserwacji, czasem natomiast można je wykryć dopiero specjalnymi metodami, używając aparatu rentgenowskiego oraz spirometru (tj. aparatu do badania ilości powietrza wydychanego z płuc) i pneumografu (tj. aparatu pozwalającego wykreślić krzywą oddychania).

Wymienione badania pomocnicze pozwalają stwierdzić, że rytm oddechu u dziecka jąkającego się jest w większości wypadków zaburzony “, rozpiętość oddechu zmniejszona, a czynności oddechowe przebiegające po obydwu stronach klatki piersiowej nabierają charakteru asymetrycznego.

Pomimo, że objawy jąkania są od dawna znane i były wielokrotnie szczegółowo opisywane, mechanizm tego zaburzenia oraz jego przyczyny stadium jąkania się, w którym pełny zespół objawów kloniczno-fonicznych jest już rozwinięty, nie zaś do stadium pierwszego czy też form. poronnych, w których manifestują się jedynie objawy kloniczne, bez zaznaczonych wyraźnie objawów fonicznych. pozostają do chwili obecnej niezupełnie wyjaśnione. Istnieje wprawdzie wiele różnorakich teorii, tłumaczących to patologiczne zjawisko, każda z nich ma jednak zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Jedni autorzy przypisują dużą rolę dziedziczności, .inni uważają, że jąkanie spowodowane jest swego rodzaju „niedomogą wrodzoną” czy też „słabością konstytucjonalną” narządów mowy. Jeszcze inni twierdzą, że przyczyną jąkania jest stan wybiórczej „niedojrzałości układu nerwowego”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.