Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

DYNAMIKA OSOBOWOŚCI U MURRAYA

Wkład Murraya do teorii psychologicznej był najbardziej wybitny w dziedzinie przedstawiania ludzkich dążeń, poszukiwań, pragnień, życzeń i chęci. Można by słusznie powiedzieć, że zajmował się on przede wszystkim psychologią motywacji. To skoncentrowanie się na procesie motywacyjnym jest zupełnie zgodne z przekonaniem Murraya, że badanie tendencji kierunkowych danej osoby stanowi klucz do zrozumienia jej zachowania, „…najważniejszą rzeczą, jakiej można dowiedzieć się o danej osobie […] jest nadrzędna kierunkowość (lub kierunkowości – directionalities) jej czynności, umysłowych, werbalnych lub fizycznych” (Murray, 1951 b s. 276). Zainteresowanie kierunkowością doprowadziło Murraya do utworzenia najbardziej złożonego i najstaranniej opisanego systemu konstruktów motywacyjnych, jaki można znaleźć we współczesnej psychologii. Jego zamiłowanie do taksonomii ujawnia się tu wyraźnie w cierpliwym i dociekliwym klasyfikowaniu elementów zachowania ludzkiego w kategoriach determinantów czy motywów, stanowiących podłoże tych elementów.

Murray z pewnością nie był pierwszym, który kładł silny nacisk na doniosłe znaczenie analizy motywacyjnej. Jednakże jego sformułowania odznaczają się kilkoma wyróżniającymi cechami. Podczas gdy dominującą tendencją w psychologii jest dążenie do prostoty i małej liczby pojęć, Murray podkreślał, że właściwe zrozumienie motywacji ludzkiej wymaga przyjęcia systemu, który stosuje wystarczająco dużą liczbę zmiennych, aby mógł odzwierciedlić, przynajmniej częściowo, ogromną złożoność motywacji ludzkiej. Dążył on także usilnie do tego, aby zaopatrzyć swe zmienne w definicje empiryczne, które – jeśli nawet nie są doskonałe – przewyższały pod względem poziomu operacjonalizacji większość poprzednich schematów teoretycznych w dziedzinie motywacji ludzkiej. Wynikiem tych prac jest zbiór pojęć, który stanowi śmiałą próbę wypełnienia luki między opisem klinicznym a wymogami badań empirycznych.

Rozpatrywanie murrayowskiej teorii motywacji zaczniemy od omówienia pojęcia potrzeby, które od początku było ośrodkiem jego koncepcji, a następnie przejdziemy do takich związanych z nim pojęć, jak presja, redukcja napięcia, temat, integrat potrzeby, temat jednostkowy oraz regnancja. Na koniec przedstawimy dwa powiązane ze sobą pojęcia wartości i wektorów, które reprezentują nowszy kierunek w jego pracy teoretycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.