Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Dlaczego karać?

„Dlaczego karać?’’ Oto podstawowe pytanie, na które należy odpowiedzieć, by cokolwiek, co zechcemy przedsięwziąć w kwestii stosowania kary, miało jakikolwiek sens. „Standardowa” odpowiedź brzmi: „By spowodować lepsze zachowania uczniów”. Jednakże bliższe obserwacje życia w szkole nasuwają myśl, iż w rzeczywistości znaczenie pojęcia „lepsze zachowanie” interpretuje się bardzo szeroko. W wielu przypadkach kryje się pod tym po prostu zaprzestanie danego, niepożądanego zachowania.

Kara jest „grzywną”, którą należy „zapłacić” za nieprzestrzeganie zaleceń nauczyciela. Kiedy indziej znów, nie sposób jasno określić dokładnej funkcji kary. Często uczniowie ponoszą karę w następstwie ignorancji nauczyciela w zakresie wiedzy o tym, jak powinno przebiegać nauczanie.

Tak więc, karani są oni za „złe zachowanie” wówczas, gdy nauczyciel nie wie, co innego może zrobić. Nie należy do rzadkości zjawisko polegające na tym, iż nawet ci nauczyciele, którzy znają i rozumieją reguły zachowania się człowieka, pozwalają by ich osobiste odczucia dominowały przy stosowaniu kary nad ich kompetencjami zawodowymi.

By uniknąć tych niebezpieczeństw musimy nieustannie stawiać sobie pytania: „Dlaczego mamy stosować karę?”, „Jak kara może dopomóc temu oto, konkretnemu uczniowi w zmodyfikowaniu jego zachowań?”, „Czy rzeczywiście istnieje ścisły związek między użyciem kary a pożądanymi zmianami zachowania?”

Musimy także rozważyć, czy w swych działaniach postępujemy w sposób 59 w pełni kompetentny zawodowo, tzn. czy nie chodzi nam tylko o to, by uczeń „zapłacił” za swe niewłaściwe zachowanie, czy nie chcemy przypadkiem dokuczyć mu za to, że dokuczył nam samym. Wiem, że są to pytania bardzo poważne i sam, odpowiadając na nie, nie zawsze czuję się najlepiej: niemniej, jako fachowcy, musimy je sobie stawiać. Co więcej, musimy potrafić uzasadnić nasze odpowiedzi rzeczowymi argumentami, a nie zdawać się na emocje, które towarzyszą zakłopotaniu i frustracji. Sensowne odpowiedzi wymagają oczywiście znajomości wpływu kary na zachowanie. Powróćmy więc obecnie do zadania, mającego na celu oddzielenie narosłych wokół kary mitów od argumentów, popartych wynikami badań empirycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.