Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

DIALEKTYCZNA TEORIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO

Z podstawowymi zasadami, elementami i tendencjami dialektycznej teorii rozwoju zapoznaliśmy się już w rozdziale o psychologii radzieckiej (II, C). Skrótowe określenie istoty rozwoju podaliśmy w poprzednim podrozdziale. Obszerniej do tych spraw wrócimy w dalszej części tego rozdziału, przy omawianiu znaczenia i roli poszczególnych czynników rozwoju. Tutaj natomiast zestawimy jeszcze krótko główne założenia tej dialektycznej koncepcji.

Badając rozwój psychiczny musimy przede wszystkim pamiętać o podstawowym twierdzeniu filozofii i psychologii materialistycznej, że psychika jest funkcją wysoko zorganizowanej materii, że rozwój psychiki jest czymś wtórnym w stosunku do rozwoju struktury i funkcji układu nerwowego (przede wszystkim – mózgu). Poziom tego rozwoju w każdej chwili życia dziecka warunkuje zatem poziom rozwoju jego procesów i właściwości psychicznych w tym właśnie momencie.

Motorem wszelkiego rozwoju jest, według znanej tezy materializmu dialektycznego, walka przeciwieństw. Teza ta jest ważna także dla rozwoju psychicznego, gdyż życie psychiczne, podobnie jak wszelkie zjawiska przyrody i życia społecznego, zawiera swoje wewnętrzne sprzeczności. Ich przezwyciężanie powoduje i posuwa naprzód rozwój.

Rozwój polega nie tylko na ilościowym wzroście, ale i na jakościowych przemianach różnych funkcji i właściwości psychicznych, na powstawaniu w toku poznania i działania nowych,, wyższych form odzwierciedlenia rzeczywistości. Te nowe właściwości, nowe jakości decydują o przechodzeniu rozwoju przez kolejne, coraz wyższe etapy (okresy i fazy).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.