Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Diagnoza i prognoza psychologiczna w odniesieniu do dzieci

Dziś do przeszłości należą zatem dyskusje, toczone jeszcze w pierwszych latach powojennych na temat, czy można za pomocą pojedynczych prostych prób testowych mierzyć pojedyncze wrodzone własności (np. zdolności) człowieka. Okazuje się, że wartościowa diagnoza psychologiczna nie jest sprawą tak prostą.

Pełne omówienie zarówno problemów związanych z diagnozą i prognozą psychologiczną w odniesieniu do dzieci, jak i wszelkich metod do tego celu służących – wykracza poza ramy podręcznika. Niemożliwe to jest zresztą i z tego względu, że każdy poważniejszy ośrodek psychologiczny dorabia się na podstawie swoich doświadczeń własnych rozwiązań w tym zakresie: jedynym sposobem zapoznania się z nimi bywa praktyka. Postawienie właściwej diagnozy psychologicznej jest procesem skomplikowanym, w którym wyniki pojedynczych badań (prowadzonych np. różnymi testami) stanowią tylko fragmentaryczne, niewiele same w sobie znaczące dane. Najistotniejszymi momentami są: dokładna wiedza, co każdy z tych wyników faktycznie stwierdza: o czym i z jakim prawdopodobieństwem może świadczyć: umiejętność dokonania syntezy różnych danych o dziecku, co jest sprawą najtrudniejszą. Aby móc stawiać diagnozę lekarską, nie wystarczy umieć zmierzyć temperaturę, obejrzeć gardło czy język, dokonać analizy krwi i zarejestrować jej wyniki. Konieczna wszak jest znajomość funkcjonowania całości organizmu i jego chorobowych odchyleń. Tak samo osoba, która ma w ręku test psychologiczny i potrafi przeprowadzić i zarejestrować wyniki badania, niekoniecznie jest już zdolna do diagnozy psychologicznej. Diagnoza taka wymaga bowiem znajomości praw funkcjonowania organizmu, nie mniej skomplikowanych niż te, których znajomość niezbędna jest każdemu lekarzowi49.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.