Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Bracia Allport i skala dominacji-submisji

Natrafiamy w ten sposób na powiązania pomiędzy dominacją a agresją, które nie tyczą się jedynie stosunków zachodzących pomiędzy zwierzętami. Nie można oczywiście twierdzić, jakoby każda dominacja zawierała w sobie element agresji, niewątpliwie jednak istnieją tutaj przejścia. Dominacja, zwłaszcza gdy trafia na sprzeciw, przeradza się łatwo w akty gwałtu.

Zatrzymamy się teraz na chwilkę nad skalą dominacji-submisji ułożoną przez braci Allportów2. Skala ta pozwala, zdaniem autora, zorientować się, jakie formy zachowania się w życiu potocznym mogą być uważane za wyrazy dominacji względnie submisji. Oto przykłady pytań zawartych w formularzu testowym dla kobiet:

– „Czy będąc u fryzjera łatwo dajesz się namówić na spróbowanie nowego shamponu lub nowego rodzaju fryzury?”

– „Czy nie sprawia ci trudności oddawanie w sklepie z powrotem zakupionego już towaru?”

– „Czy podejmujesz się łatwo zbierania składek na cel, którym jesteś zainteresowana?”

– „Czy przychodzi ci z trudnością poprosić jakiegoś pana, żeby ci towarzyszył w pójściu na zabawę?”

Cała skala obejmuje 34 pytania o podobnie naiwnej treści. Mimo to, jak wynikło z badań przeprowadzonych tą skalą, wykazuje ona dość duży stopień wiarygodności (angielskie reliability), czyli że osoby odpowiadające potakująco na pewne pytania w tej skali odpowiadają przeważnie potakująco także na pytania podobne. Mielibyśmy więc rzekomo do czynienia z pewną cechą o charakterze jednolitym. Wysuwa się zatem zagadnienie takiej czy innej osobowości, która ma lub nie ma danej cechy w odróżnieniu od osób innych. Można by też wynik tych badań wyrazić posługując się pojęciem typu: istnieje typ jednostek dominujących, któremu przeciwstawia się typ jednostek skłonnych do ustępowania. Poruszamy więc zagadnienie różnic zachodzących pomiędzy ludźmi. Sprawy te będą omawiane przez nas później, gdy zajmiemy się zagadnieniem osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.