Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Badania skupione na rozwoju mowy u dziecka

Nad problematyką rozwoju myślenia u małych dzieci pracuje również od wielu lat w Leningradzie A. A. Lublinska (uczennica S. L. Ru- binsztejna), zwracając, podobnie jak i inni uczeni radzieccy, specjalną uwagę na rolę mowy i działania w kształtowaniu myślenia. Lublinska jest autorką wielu rozpraw szczegółowych z tego zakresu, jak również podręczników, które zawierają systematyczne zestawienie i uogólnienie (podobnie jak Psychologia dziecka D. B. Elkonina z 1960 r.) badań radzieckich nad rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i. młodszym wieku szkolnym157.

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych specjalne badania poświęcono rozwojowi mowy dziecka, m.in. jej powstawaniu i kształtowaniu się w pierwszych latach życia (N. Ch. Szwaczkin, E. N. Kawierina, F. I. Fradkina i in.) oraz opanowywaniu przez dzieci formalnej struktury języka. Liczne badania nad opanowywaniem pojęć i operacji gramatycznych oraz kształtowaniem działań ortograficznych prowadzili między innymi: D. N. Bogojawlenski i S. F. Żujkow, podsumowując je w latach sześćdziesiątych w większych zbiorach i monografiacht5s.

Oprócz licznych badań nad rozwojem pamięci, myślenia i mowy w ich ścisłym związku z działaniem dziecka, z których tylko część mogliśmy zasygnalizować, prowadzone są szeroko badania nad wieloma innymi aspektami i funkcjami rozwoju.

Warto tu wspomnieć np. o badaniach nad rozwojem i teorią zabawy: datują się one od pierwszych krytyk różnych teorii psychologów zachod- dietiej doszkolnogo wozrasta. Razwitije poznawatielnych processow, pod red. A. W. Zaporożca i D. B. Elkonina, 1964. – Psichołogija licznosti i diejatielnosti doszkolnika, .pod red. tychże, 1965.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.