Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

BADANIA PODŁUŻNE

Najadekwatniejszą podstawę do śledzenia procesu rozwoju stanowią badania zwane podłużnymi. O badaniach podłużnych mówimy wówczas, gdy przedmiotem badania są te same jednostki w ciągu dłuższego okresu czasu. Psycholog śledzi je niejako wzdłuż linii ich życia. Porównując właściwości tych samych jednostek w różnym ich wieku, wyciąga wnioski o ewentualnych zmianach dokonujących się z wiekiem.

Istnieją problemy w psychologii, na które, jak ‚się zdaje, można odpowiedzieć tylko za pomocą takich właśnie badań. Dotyczą one przede wszystkim różnic indywidualnych w procesie rozwoju. Badania podłużne wykazały na przykład, że tempo rozwoju nie jest takie samo w różnych’ okresach życia, że okresy zwolnienia bądź też przyspieszenia tego tempa u różnych dzieci nie są jednakowe. Różne, normalnie rozwijające się dzieci posiadają własne, indywidualne wzory rozwoju. Dotyczy to zarówno właściwości fizycznych, jak i psychicznych.

Innym problemem, do rozwiązania którego potrzebne są badania podłużne, jest stałość bądź zmienność cech4. Tak np. przedmiotem wielu dyskusji psychologicznych była stałość poziomu inteligencji,’ mierzonej za pomocą tzw. ilorazu inteligencji. Czy poziom inteligencji jest cechą, stałą czy też zmienną? Jeśli niemowlę posiada inteligencję wysoką,’ czy poziom jej będzie też wysoki, gdy dziecko dorośnie5? Jednym z istotnych źródeł odpowiedzi na to pytanie stały się badania podłużne, rozpoczęte ok. 40 lat temu w Kalifornii i kontynuowane tam po dzień dzisiejszy na tych samych osobach (a obecnie również na ich dzieciach, aby odpowiedzieć dodatkowo i na pytanie, czy wzory rozwoju inteligencji rodziców i dzieci są podobne).

Badania podłużne są niezbędne dla oceny roli niektórych wewnętrznych i zewnętrznych czynników w procesie rozwoju. Konieczne są wówczas, gdy czynnikiem, którego wpływ badamy, jest przebieg rozwoju. Jako przykład może tu służyć wczesne lub późne dojrzewanie, które jak się właśnie okazało w wyniku badań podłużnych wpływa m.in, na pewne cechy osobowości chłopców8. Na innej drodze nie można by tego stwierdzić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.