Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Automatyzacja produkcji

Według danych członka Akademii Nauk S. G. Strumilina, w 1954 r. w przemyśle maszynowym i włókienniczym pracowało 48% ogółu robotników. Nie licząc rolnictwa, są to najbardziej masowe gałęzie gospodarki narodowej (1959, s. 185). Większość robotników pracujących w tym gałęziach .przemysłu przetwarza surowiec lub półfabrykaty na pojedynczych obrabiarkach bądź na zespole obrabiarek. Tę grupę pracowników określa się jako „robotników pracujących na obrabiarkach”, zalicza się do niej tokarzy, frezerów i in. Do zawodów typu obrabiarkowego zalicza się również pracowników przemysłu włókienniczego: tkaczy, przę- dzarzy i in. Wydaje się, że ta grupa zawodów przetrwa wiele lat, mimo że już teraz powstają na tych wydziałach nowe zawody (w produkcji zautomatyzowanej), które są. bardziej charakterystyczne dla nowego poziomu technicznego.

Automatyzacja produkcji polega na odsunięciu człowieka od bezpośredniego udziału w procesach technologicznych. Przyczyny tego są różne: szkodliwość biologiczna procesów technologicznych (np. w przedsiębiorstwach korzystających z energii atomowej): wykorzystywanie szybkości, których człowiek nie jest w stanie kontrolować ze względu na ograniczoność ludzkiego spostrzegania: obrabianie wyrobów o dużej wadze: wysoka lub niska temperatura itp. W wielu przypadkach automatyzacja uwalnia człowieka od przekraczającej jego siły pracy umysłowej, związanej z zapamiętywaniem mnóstwa informacji napływających z produkcji. Specjalne maszyny liczące przetwarzają te sygnały, podając na wyjściu nieliczne wskaźniki sumaryczne, (Stworzono nawet, przez analogię z koniem mechanicznym, specjalną jednostkę – gerls power – dla określenia wydajności pracy tych maszyn, zastępujących dziesiątki czy setki urzędników – Vensa:n i Grossen, 1959, s. 81).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.