Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

KULTURA I SOCJOBIOLOGIA

Rzucając wyzwanie socjologii i jej założeniu, że kultura kształtuje ludzkie zachowania, entomolog Edward Wilson (1975) zaproponował nową dyscyplinę naukową - socjobiologię, czyli systematyczne studia…

Wiek morfologiczny dziecka

Najbardziej rozpowszechnioną metodą przy charakterystyce dojrzałości biologicznej dziecka jest tzw. wiek morfologiczny,' oparty głównie na dwu cechach: wysokości (wzroście) i ciężarze ciała. Brane są…

Dziecko chore nie akceptuje swojej choroby

Czuje się za nią winne, a co za tym idzie czuje się winne także za konflikty rodzinne. Podstawowym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie całej rodziny jest poczucie bezradności wobec sytuacji…

ROZWÓJ FIZYCZNY NIEMOWLĘCIA CZ. II

W porównaniu z człowiekiem dorosłym niemowlę ma dużą głowę, krótką szyję, duży tułów, krótkie kończyny (rys. 21a). Różnice w proporcjach występują też w obrębie poszczególnych części ciała.…

JAK ZAPEWNIĆ SOBIE WSPARCIE?

W tej sprawie masz zapewne bardzo słabą wyobraźnię, ponieważ - jak przypuszczam - rzadko kiedy ktoś Cię rozumnie wspierał. Teoretycznie wiemy, że od tego mamy przyjaciół, ukochanych czy rodziców,…

OPRÓCZ AFIRMACJI

Uważam, że afirmacje są najskuteczniejszą z ’'domowych” - nie wymagających pomocy psychoterapeuty -metod przekształcania swojego myślenia, a w ślad za nim i życia. Ale chcę krótko powiedzieć też o…