Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

PODZIAŁY NA OKRESY ROZWOJOWE W PSYCHOLOGII POLSKIEJ

Dla zilustrowania wymienionych poprzednio różnic w periodyzacji podamy najbardziej znane u nas całościowe podziały, zaproponowane przez trzech polskich autorów: S. Baleya, S. Sżumana i M. Kreutza. S.…

Nauczanie nie jest tylko «tym albo tym”

Pojawia się tu pokusą, by stwierdzić, że przytoczone wyżej opinie wyrażają zupełnie dobrze różnice poglądów co do miejsca i roli szczegółowych celów dydaktycznych w procesie kształcenia, i że jako…

Symbolika przestrzenna

Symbolika przestrzenna ogarnia inne jeszcze stosunki poza wzmiankowanymi poprzednio. S. Ossowski zwraca uwagę na osobowe znaczenie przymiotnika „bliski”, który wiąże i identyfikuje poniekąd styczność…

Stwierdzenia Reissmana

To, czego człowiek oczekuje w zakresie swoich osiągnięć w dziedzinie uczenia się, zależy od wielu czynników, między innymi od pozycji społecznej, od własnych doświadczeń, od różnorodnych okoliczności…

Weryfikowalność i pojemność teorii

Dotychczas pokazaliśmy ogólnie, z czego składa się teoria. Kolejne pytanie to: jakie funkcje spełnia teoria? Pierwszą i najważniejszą funkcją teorii jest umożliwienie zebrania, czyli zaobserwowania,…

Rozwój poprawnych form wnioskowania i uzasadniania

W. Uljankowa63 stwierdziła, że już 4-letnie dzieci są zdolne do uczenia się prostych form wnioskowania. Po zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń procent poprawnych rozwiązań wzrastał u dzieci w wieku 4-5…

Formy wytwarzania związków czasowych

Dawno stwierdzono, że odruchy warunkowe wytwarzają się u dziecka nie wyłącznie w drodze wielokrotnych połączeń bodźca warunkowego ze wzmocnieniem. Niekiedy związki powstają nagle, z miejsca, w…

Badania Twardowskiego – kontynuacja

W sądzie oprócz łączenia, zestawiania czy jednoczenia przedstawień występuje jeszcze istotny czynnik dodatkowy, zwany przekonaniem - i ten stanowi o różnicy gatunkowej sądu jako zjawiska odrębnego.…