Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

Rezultaty po zastosowaniu Música Medica

Duża poprawa w rozumieniu formy dokonanej i niedokonanej czasowników: znaczący wzrost spontaniczności w wypowiedziach dzieci. Uważam, że muzyka stanowi swoisty rodzaj mowy, a dźwięki są jej słowami,…

Skinner z nastawieniem idiograficznym

Nie ulega wątpliwości, że Skinnera można zaliczyć do teoretyków osobowości o nastawieniu najbardziej idiograficznym, ze względu na dużą wagę, jaką przywiązuje do szczegółowego badania pojedynczych…

SOCJOLOGIA I NAUKA

Socjologia jest naukowym badaniem zachowań i układów społecznych. Choć pojęcie nauki kojarzy się zazwyczaj z laboratoriami, instrumentami mierzącymi i równaniami algebraicznymi, w rzeczywistości…

Typ przywódcy – ciąg dalszy

Jeżeli jedni, jak to widzieliśmy, podkreślają irracjonalne momenty wpływu przywódcy na zwolenników, inni zaznaczają, iż bynajmniej nie zawsze tylko takie środki są tu czynne. Przewodnikiem w pewnych…

PRZEBIEG SPOŁECZNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Zaznaczyliśmy już poprzednio, iż nie może być naszym zdaniem szczegółowe omawianie procesu socjalizacji człowieka w jego latach dziecięcych i młodzieńczych ‘aż do momentu ukonstytuowania się jego…

Teoria Tolmana

O teorii Tolmana mówi się najczęściej, podobnie jak i o teorii wczesnych postaciowców, że nie uznaje wzmocnienia. Można jednak mieć wątpliwość co do słuszności takiego stanowiska. Desygnat…

Dziecko stawia pierwsze samodzielne kroki (3-4 kroki)

Chodzi samodzielnie na sztywnych i szeroko rozstawionych nogach, kołysząc się, stąpa często na palcach. Podając w przybliżeniu miesiące życia, w których dziecko zaczyna samodzielnie chodzić, mamy na…

Twardowskiego teoria przedmiotu – dalszy opis

Przedmiot w teorii Twardowskiego to tyle co przedmiot przedstawienia. „Coś” jest przedmiotem najpierw w odniesieniu do przedstawiającego sobie ów przedmiot podmiotu, później jednak także niezależnie…

Rozwój rozumowania

Rozumowanie dzieci co najmniej do okresu szkolnego ma charakter synpraktyczny, tzn. nie stanowi zinterioryzowa- nej i wyodrębnionej w samodzielną operację (lub złożony łańcuch operacji) czynności…