Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Maj 2017

Zabawy manipulacyjne

Wspomniano już w rozdziale poprzednim, iż niemowlęta podejmują wiele czynności .ruchowych i manipulacyjnych skierowanych najpierw na własne ciało, a potem na przedmioty. Czynności te przypominają…

Warunki uczenia się

Udział warunków uczenia się w skutecznych strategiach kierowania klasą szkolną ma przede wszystkim charakter poznawczy. Właśnie w nich tkwi klucz do samosterowności w zakresie motywacji i dyscypliny.…

W jaki sposób mogę pomóc uczniom nauczyć się?

Jak możesz pamiętasz, w rozdziale 2. podkreślałem z naciskiem, że Twój - sposób zaeiiowania wiąże się z tym, co uważasz za prawdziwe. Prawidłowość ta dotyczy również tego, co robimy, gdy organizujemy…

Schematy wpływające korzystnie na rozwój osobowości

Podane tu „przeciwstawne” ujęcia (też niewolne od elementów stereotypu) mogą również budzić wątpliwości. Nie jest jednak ważna, na tym miejscu, ich obrona, lecz uzasadnienie stanowiska, że znajomość…

Wsparcie w wymiarze behawioralnym

Dotyczy to w sposób szczególny czasu, gdy po osiągnięciu remisji i powrocie chorego dziecka do domu rodzice decydują się na takie metody wychowawcze, których przed chorobą nie stosowali. Często…

SPOŁECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWE

Współczesne społeczeństwo przemysłowe rozwinęło się bardzo niedawno. Rewolucja przemysłowa dokonała się najpierw w Anglii w połowie XVIII w., a następnie rozprzestrzeniła się na całym świecie. Jej…

ROZWÓJ LOKOMOCJI DZIECKA CZ. II

Pod koniec 2 i na początku 3 r.ż. dziecko umie już dobrze chodzić, a nawet nieźle biega. Równocześnie z nabywaniem umiejętności swobodnego chodzenia i biegania po gładkiej powierzchni, dziecko w 2 i…

NORMY GRUPOWE

Zachowania grupowe, jak wszystkie zachowania społeczne, zależą w dużej mierze od norm obowiązujących w grupie. Podobnie jak w szerszym świecie społecznym, działania w grupie nie są przypadkowe. Każda…

MECHANIZMY POWSTAWANIA LUŹNYCH GRUP LUDZKICH

Ze względów metodycznych grupą, którą zajmowaliśmy się głównie dotychczas, by na jej przykładzie zapoczątkować analizę życia grupowego, była grupa towarzyska. Otóż jest rzeczą jasną, że jest to grupa…