Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

KLASYCZNA TEORIA PSYCHOANALITYCZNA FREUDA

Gdy w połowie XIX wieku w Niemczech psychologia przekształciła się w samodzielną dyscyplinę naukową, za swe zadanie uznała analizę świadomości normalnego, dorosłego człowieka. Uważano, że świadomość…

Mięśnie gładkie – kontynuacja

W barwionych preparatach jądro komórki starej jestl ciemniejsze, a cytoplazma jaśniejsza niż w komórce| młodej. Możliwe jest zatem, że w miarę starzenia komórki zmniejsza się metabolizm kwasów…

Uczenie się przez zwierzę prostej reakcji ruchowej

Rezultaty eksperymentu wykazały, że im dłuższa przerwa oddziela wyuczenie się materiału początkowego od interpolowanego, tym korzystniejsze są warunki dla zapamiętania materiału początkowego.

Krytyka pracy Sheldona – kontynuacja

Ponadto Sheldon podkreśla, że byłoby czymś śmiesznym prosić kogoś, aby oceniał temperament osób nie widząc ich. Sam charakter ocen temperamentu wymaga, aby obserwator posiadał głęboką i intymną…

Przeżycia przyjemne w okresie dorastania

W badaniach nad przyczynami złości i irytacji u młodzieży w średnim wieku szkolnym M. Przełącznikową (1971, s. 160-161) stwierdziła, że typową dla chłopców przyczyną gniewu jest poczucie własnej…

Hamowanie retroaktywne w określonej sytuacji

W eksperymencie przeprowadzonym przez Budchoską szukano również odpowiedzi na pytanie, które często stawiają sobie władze szkolne: czy przy kolejnym uczeniu się dwóch materiałów podobnych, lecz o…

ORGANIZACJA PERCEPCJI CZ. II

Dobrze znany jest fakt, że dzięki powiązaniom między analizatorami (Krawkow, 1948: Sokołow, 1954, 1959) przedmiot spostrzegany za pośrednictwem tylko jednego receptora (np. wzroku) może być później…