Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

KONTAKTY LUDZI ZNAJOMYCH

Swoiste ograniczenie przestrzenne może dać okazję do tego, by ludzie obcy, nieznajomi weszli ze sobą w kontakty, w wyniku których stają się znajomymi. Dla przykładu weźmy przypadek pasażerów statku…

Początki psychologii naukowej – dalszy opis

W 1862 roku ukazały się, zawierające omówienie założeń psychologii eksperymentalnej, „Przyczynki do teorii spostrzegania zmysłowego” Wilhelma Wundta. Dzięki jego wysiłkom powstało pierwsze…

Przypadki warunkowania sprawczego

Wróćmy raz jeszcze do jednego z najistotniejszych przypadków warunkowania sprawczego, w którym gołąb dziobie czerwony krążek, a rekacje te są wzmacniane przez podawanie pokarmu w karmniku.…

Stosunek psychologii społecznej do socjologii

Takie wysunięcie socjalizacji na pierwszy plan przy określaniu psychologii społecznej prowadzi w konsekwencji do następującego jeszcze wariantu w ujęciu jej zadań. Mianowicie jest rzeczą wiadomą, iż…

Rola słów w uczeniu się – kontynuacja

Interesujące jest, że poprzez słowne wyodrębnienie cechy z bodźca kompleksowego zmienia się niejednokrotnie jej siłę. Na uwagę zasługują hadania Marcinowskiej,. Abramjan, Winogradowej, Sokołowa nad…

Krzywa nornktlna

Do naszych rozważań ma zastosowanie jeszcze jedna reguła nadrzędna z rozdziału 2.: „W ciągłym dążeniu do ekonomizacji wysiłku, odkrycia i dokonania z jednej dziedziny przenosimy często na dziedziny,…

Elementy zdrowe według psychologii wschodu

Każdy niezdrowy element jest przeciwieństwem elementu zdrowego. Owe elementy są albo zdrowe, albo niezdrowe: nie ma obszaru pośredniego. Środkiem stosowanym przez Abhidhammę w celu osiągnięcia…