Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Marzec 2017

Złudzenia a nastawienie – dalszy opis

Obrazy następcze (powidoki) występują, jak wiadomo, po wpatrywaniu się w plamę barwną i po przeniesieniu następnie wzroku na tło o barwie neutralnej. Obrazy następcze odpowiadają kształtem i barwą…

KULTURA: LUDZKI WYNALAZEK

Kultura wydaje się cechą wyłącznie ludzką. Inne gatunki, o ile wiemy, nie wytworzyły kultury. Większość zachowań zaobserwowanych u zwierząt jest funkcją instynktu lub wynika z tresury zwierzęcia w…

Informacje zawarte w strukturach poznawczych

Przykład ten, chociaż trochę niezwykły, wskazuje na rolę struktur poznawczych w życiu człowieka. Dzięki nim, czyli dzięki informacjom zakodowanym w organizmie, jednostka ma poczucie własnej…

Cechy dynamiczne i postawy

W systemie Cattella wyróżnia się trzy rodzaje ważnych cech dynamicznych: postawy (attitudes), ergi (ergs) i sentymenty (sentiments). Ergi odpowiadają z grubsza popędom o podłożu biologicznym, a…

Ścisłość w uczeniu się i nauczaniu

W rozdziale 1 dowiedzieliśmy się, że istnieje wiele sposobów podejścia do problemu efektywnego nauczania. Zapoznaliśmy się z czterema głównymi metodami, o których później dowiemy się więcej. Do…

„CZYNNIK WIEKU” CZ. II

Podstawowy mechanizm starzenia się ludzi tkwi w złożonych procesach biologicznych, które tworzą fizjologiczne podstawy życia i zachowania się człowieka (por. rozdz. II). Psychologowie, interesują się…

Idiotyzm

Zdolność wytwarzania odruchów warunkowych jest u idiotów bardzo silnie ograniczona, w związku z czym nie uczą się oni prawie niczego. Sam wygląd idiotów zdradza zwykle ich upośledzenie. Mają…

Wycofanie wzmocnienia w nauczaniu – dalszy opis

Cała dotychczasowa dyskusja miała na celu skłonienie Cię do zakwestionowania idei wygaszania. Racje, jakimi się tu kieruję, nie wynikają z tego, że wygaszanie jest nieskuteczne, lecz raczej z tego,…