Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Marzec 2017

OBIEKTYWNOŚĆ NIE MA NIC DO RZECZY

Namawiam Cię, żebyś konkretnie i szczegółowo analizował swoje przeświadczenia na własny temat, ponieważ przekonałam się, że niskie poczucie własnej wartości w różnych dziedzinach potrafi mieć niezbyt…

Efekt stosowania wzmocnień negatywnych

Często się zdarza, że ludzie, chcąc uniknąć następnych wzmocnień negatywnych, planują bardziej skomplikowane i wysublimowane reakcje, które zmniejszają ryzyko otrzymania kary. Uczeń trudny może…

Koncepcja znaczenia autorstwa Twardowskiego

Twardowskiego koncepcja znaczenia nie pozwala nam więc na traktowanie znaczenia jako bytu idealnego, całkowicie niezależnego od aktów psychicznych, tak jak to ma miejsce w Husserla koncepcji „ideale…

Dewey i ukształtowanie rozumnych celów

Celem, którego osiągnięcie ułatwia środek w postaci zewnętrznej Wolności działania, jest według Deweya ukształtowanie rozumnych celów. Proces ten wymaga dopomagania naszym uczniom w uzyskaniu…

INFORMACJA O WYNIKACH THORNDIKE’A

Thorndike interpretując działanie wzmocnienia zwraca uwagę na wywołany nim stan zadowolenia lub niezadowolenia osoby uczącej się (prawo efektu). Stany te wiąże się często z właściwościami bodźców,…

KARDIOLOGIA – ACH! TE DRAMATY SERCOWE!

Ryzyko zapadnięcia na chorobę serca lub układu krążenia jest, zgodnie z tym, co podaje Amerykański Instytut Serca, Płuc i Krwi, tylko w pięćdziesięciu procentach spowodowane przez takie powszechnie…

DIALEKTYCZNA TEORIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO

Z podstawowymi zasadami, elementami i tendencjami dialektycznej teorii rozwoju zapoznaliśmy się już w rozdziale o psychologii radzieckiej (II, C). Skrótowe określenie istoty rozwoju podaliśmy w…

Jung a sny – ciąg dalszy

Metoda ta, w psychologii określana jako metoda wewnętrznej zgodności, jest powszechnie stosowana w odniesieniu do snów, opowiadań i fantazji. Sposób, w jaki Jung stosował tę metodę do analizy długiej…

Analiza a sny

Specyficzne cechy psychologii egzystencjalnej jasno uwidoczniają się w jej podejściu do snów. O snach pisali zarówno Boss (1958), jak i Binswanger (1963), my jednak zajmiemy się jedynie badaniami…