Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Luty 2017

Wiek niemowlęcy

Psychologia okresu wczesnego dzieciństwa przechodziła nie tak dawno temu, bo w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych naszego stulecia, pewien kryzys, wynikający, być może, ż…

Standard obowiązujący w modzie

W związku z tym, co stwierdziliśmy powyżej, pozostaje fakt, że jak powszechnie wiadomo, osoby stosujące się do mody, i to zwłaszcza w sposób przesadny, tak iż zwracają przez to na siebie uwagę, to…

Podobieństwo materiałów i bodźców

W badaniach poszukujących zależności hamowania proaktywnego od podobieństwa obu kolejno wyuczonych materiałów, cechy ich podobieństwa zmieniano analogicznie jak w badaniach nad transferem.…

Strategia prób i błędów

Z problematyką rozwoju rozumowania dzieci wiąże się także zagadnienie strategii, stosowanej przez dzieci w toku rozwiązywania zadań. Różnorodne strategie można obserwować zarówno w sytuacjach…

POCZĄTKI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECKA

Małe dziecko nie tylko odtwarza w swym działaniu rozmaite składniki przedmiotowe i społeczne otaczającej rzeczywistości, lecz także po dziecięcemu je przekształca zgodnie z własnym doświadczeniem i…

Teoretycy osobowości – ciąg dalszy

Dla nauk społecznych podstawowe znaczenie ma ten dział psychologii, który zajmuje się źródłem aktywności człowieka, impulsami i motywami, utrzymującymi psychiczną i fizyczną aktywność i regulującymi…

UCZENIE SIĘ A DOJRZEWANIE W ROZWOJU OSOBNIKA CZ. II

Dla psychologii rozwiązanie tego problemu ma dodatkowe znaczenie. Umożliwiłoby bowiem uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań nurtujących psychologa, mianowicie: 1) w jakim stopniu rozwój dziecka jest…

PORTRET BADACZA

Pisarze i filozofowie, pedagodzy i psychologowie zajmujący się sprawami człowieka wielokrotnie próbowali go określić za pomocą analogii. W zależności od wyobrażeń o nim oraz od zasobu wiedzy…

Koncentrowanie uwagi na gromadzeniu informacji

Sanders kwestionuje pógląd, że uczniowie mało zdolni potrafią wykonywać jakie wyłącznie zadania typu pamięciowego. Wielu nauczycieli sądzi, że od sła- pytanie? bych uczniów można oczekiwać jedynie…