Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.
miesięczne archiwum

Luty 2017

Czytanie ze zrozumieniem

Nauka czytania jest trudnym procesem dla znacznej liczby dzieci. W pierwszej fazie nabywania umiejętności czytania dziecko musi rozpoznać każdą literę oddzielnie i zdać sobie sprawę z jej wartości…

SPOSTRZEGANIE, OBSERWACJA I UWAGA W WIEKU SZKOLNYM

Spostrzeganie i jego organizacja i Już dziecko przedszkolne gromadzi wiele spostrzeżeń. Lata szkolne roz- ' szerzają ich zakres i precyzują je. Dziecko przedszkolne obserwuje niedokładnie, nie umie…

Pogląd Piageta na inteligencję

Pogląd Piageta na inteligencję jest teorią naturalistyczną z tego względu, że rozpatruje on inteligencję człowieka w kategoriach procesów - ewolucyjnych i rozwojowych - zbliżonych do tych, dzięki…

POTRZEBY I MOTYWY DZIAŁANIA DZIECKA

Jednym z ważnych źródeł aktywności dziecka w wieku przedszkolnym są potrzeby, które skłaniają je do podejmowania różnych czynności, a więc motywują jego działanie. Podobnie jak u dorosłych, potrzeba…

Omamy hipnagogiczne i hipnopompiczne

Słowem omam (lub halucynacja) określa się przede wszystkim psychotyczne zaburzenia spostrzegania. Omamy, będące objawem zaburzeń psychicznych, np. przewlekłej choroby psychicznej lub stanu…

KULTURA I SOCJOBIOLOGIA

Rzucając wyzwanie socjologii i jej założeniu, że kultura kształtuje ludzkie zachowania, entomolog Edward Wilson (1975) zaproponował nową dyscyplinę naukową - socjobiologię, czyli systematyczne studia…